DYŻURY NAUCZYCIELI NA ROK ak. 2015/2016 (obowiązuje w okresie od 01 października do 30 czerwca)

Semestr ZIMOWY 2015/2016

Każdy student wybierający się na konkretny dyżur,

proszony jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu

e-mailem do odpowiedniego nauczyciela.

KIEROWNIK ZAKŁADU 

dr hab. n. med. ADAM FRONCZAK 

   spotkania ustalane poprzez sekretariat Zakładu  

dr Adamczyk-Kloczkowska Bożena

kontakt z sekretariatem

dr Augustynowicz Anna  

ŚRODY   g. 13.15 - 14.15     

mgr Bruśk Iwona

PONIEDZIAŁKI g. 12.00 - 14.00

dr Boratyński Wojciech  CZWARTKI  g. 07.00 - 08.00     
dr Czerw Aleksandra

WTORKI g. 12.00 - 13.00   

dr Dąbrowska-Bender Marta WTORKI g. 11.30 - 12.30   
dr Duda-Zalewska Aneta  

WTORKI g. 12.00 - 13.00

dr Dykowska Grażyna

WTORKI g. 15.30 - 17.00  

dr Jabłkowska-Górecka Karolina PONIEDZIAŁKI g. 11.30 - 12.30
dr Juszczyk Grzegorz

PONIEDZIAŁKI g. 08.15 - 09.15 

mgr Kowalska Mariola 

WTORKI g. 14.00 - 15.00 

dr Olejniczak Dominik 

PONIEDZIEŁKI g. 08.00 - 10.00   

dr Pszczołowski Konrad

CZWARTKI g. 11.00 - 12.00   

mgr Słoniewski Robert  CZWARTKI g. 11.00 - 12.00
mgr Skonieczna Joanna  CZWARTKI g. 12.30 - 13.30
dr Tatara Tomasz PONIEDZIAŁKI g. 15.00 - 17.00
dr Walewska - Zielecka Bożena

PONIEDZIAŁKI g. 07.30 - 09.30    

dr Woynarowska – Sołdan Magdalena

WTORKI g. 13.00 - 14.00

         ADRESY e-mailowe do NAUCZYCIELI

             znajdą Państwo w zakładce SKŁAD OSOBOWY