Department of Geriatric Nursing
Department of Geriatric Nursing
×

Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe

Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe zajmuje się interdyscyplinarnym podejściem do kwestii starzenia się.

Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe wznowiło działalność z dniem 6 grudnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy studentów zarówno pielęgniarstwa, jak i pozostałych kierunków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na comiesięczne spotkania geriatrycznego studenckiego koła naukowego

Kontakt:
skn

Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe

opiekun - dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
przewodniczący - Michał Brzostek, student I. roku pielęgniarstwa, studiów magisterskich

e-mail: skngeriatrii@wum.edu.pl