• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Konferencje, szkolenia, zjazdy

UWAGA, WAŻNE WYDARZENIA

KONGRAS ZDROWIA PUBLICZNEGO 2021  

9–10 grudnia 2021

Centrum Dydaktyczne WUM

ul. Księcia Trojdena 2A, Warszawa

Aula A

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie informacyjnym www.medexpress.pl

W dniach 9–10 grudnia br. po raz ósmy odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego, w całości poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce. W gronie wybitnych ekspertów chcemy zastanowić się nad budowaniem świadomości społecznej w obszarze profilaktyki w zakresie chorób zakaźnych oraz cywilizacyjnych i możliwości ich zapobiegania, zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również roli kadr medycznych w ochronie zdrowia.

W PROGRAMIE PRZEWIDUJEMY M.IN.

 •   Realizacja ustawy o zdrowiu publicznym – rola profilaktyki w eliminacji chorób zakaźnych i niezakaźnych
 •   Kadry medyczne w ochronie zdrowia
 •   Psychiatria i opieka psychologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych – wyzwania cywilizacyjne
 •   Choroby cywilizacyjne – narastający problem zdrowia publicznego – wyzwania i najlepsze praktyki
 •   Wyzwania dla zdrowia publicznego na przykładzie chorób rzadkich
 •   Szczepienia ochronne jako ważny element profilaktyki
 •    Problemy związane z kształceniem studentów na uczelniach medycznych podczas pandemii COVID-19
 •    KONKURS KONGRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Podczas drugiego dnia Kongresu prezentowane będą prace w poniższych obszarach:

 •  Choroby cywilizacyjne
 •  Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy
 •  System ochrony zdrowia / ekonomika ochrony zdrowia
 •  Zdrowie psychiczne
 • Uwarunkowania społeczne chorób / zdrowie środowiskowe
 • Dla autorów najlepszych prac i wystąpień przewidziane są nagrody. 

AGENDA  (po kliknięciu) 

Komitet organizacyjny, naukowy i konkursowy (po kliknięciu)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE i WYDARZENIA :

 • 13 czerwca 2018

 • Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a

 • Tematy: Głównym tematem była problematyka zapobiegania przemocy i zaniedbywania małych dzieci oraz rola wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach.

          SZCZEGÓŁY w załączniku na dole strony.

             Konferencję pod patronatem Rektora WUM prof. M.Wielgosia.

 Konferencja jest organizowana od 2008r. - wspólnie przez Zakład Zdrowia Publicznego i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

----------------------------------------------

 • Bardzo serdecznie dziękuję za udział w Konferencji  Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.

           Wszystkim prelegentom, dziękuję za poświęcony czas i przedstawienie bardzo interesujących wystąpień.

           W załącznikach na dole strony w formacie pdf można zapoznać sie z prezentacjami z konferencji.

------------------------------------------------------

 • 28 MARCA 2018r.  BRATERSTWO KRWI XXII

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Warszawskie Uniwersytetu Medycznego do udziału w dniu - 
28 marca 2018 r. (środa ) w Akcji BRATERSTWO KRWI.
Akcja odbywa się pod Patronatem JM Rektora WUM 
Będzie  możliwość rejestracji w BAZIE DAWCÓW SZPIKU (będzie pobierania niewielka ilość krwi)

Akcja jest inicjatywą studentów kierunku zdrowie publiczne, organizowana jest już 22 raz !!!!

Od 2007r. dwa razy w roku w kwietniu i listopadzie i osoby chętne do pomocy potrzebującym oddały już ponad 420 litrów krwi. 

Termin : 28 marca 2018r. (środa)  godz. 10 - 14.00

Miejsce : Ambulans do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie będzie zaparkowany na parkingu przed Centrum Dydaktycznym WUM od ul.Trojdena

Recepcja prowadzona przez studentów : Centrum Dydaktyczne WUM 

 Szczegóły dotyczące poboru krwi i zapotrzebowania na grupy krwi są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie 

www.rckik-warszawa.com.pl

---------------------------------------------------------------------

 •  20 MARCA 2018 g. 10.00

VIII Konferencja z cyklu Promocja zdrowia, przykłady dobrych praktyk

                (PROGRAM KONFERENCJI w załączniku na dole strony)


Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A, ul. ks. Trojdena 2a

Temat konferencji: Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.

Konferencja organizowana wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem NIEBIESKA LINIA, które ma wieloletnie doświadczenie w realizacji programów przeciwdziałania przemocy. Ważnym zadaniem Konferencji będzie konieczność przekazywania aktualnych informacji personelowi medycznemu na temat identyfikacji sytuacji przemocy i udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Do udziału w Konferencji zaproszeni są: studenci WUM, lekarze, pielęgniarki i wszyscy profesjonaliści zainteresowani poruszanymi zagadnieniami.

Uczestnictwo BEZPŁATNE.

Organizator:

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Patronat:

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś

----------------------------------------------------------------------------------------

 • 1 grudnia 2017 godz. 10.00 - 15.00

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

PRAWDA O BŁĘDACH

ORAZ 

NATURZE SUKCESU

W MEDYCYNIE I LOTNICTWIE

Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A im. prof. dr hab. A. Piekarczyka,

ul. Trojdena 2a, Warszawa

Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

W programie Konferencji zaplanowano wykłady kadry naukowej i ekspertów  z obszarów bezpieczeństwa pacjenta w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych  i organizacyjnych m.in. z I Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Medycznego im. K. Jonschera w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także eksperta PLL „LOT” w dziedzinie  bezpieczeństwa  lotnictwa. 

Do udziału w Konferencji organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pacjenta, zarówno profesjonalistów pracujących w podmiotach systemu ochrony zdrowia jak i studentów zarówno Uniwersytetów Medycznych, w tym WUM ze wszystkich Wydziałów a także  Wyższych Szkól Medycznych oraz innych uczelni.

Uczestnicy Konferencji otrzymają Certyfikaty po zakończeniu obrad.

Uczestnikom za udział w Konferencji przysługują punkty edukacyjne.

Głównymi tematami Konferencji będą m.in.: 

1.      Wpływ i znaczenie procedur medycznych w systemie bezpieczeństwa pacjenta

2.      Rola organizacji pacjentów w podnoszeniu bezpieczeństwa

1.      Wpływ samozatrudnienia na skłonność do ujawniania zdarzeń niepożądanych w medycynie i lotnictwie

2.      Odpowiedzialność zawodowa,  karna,  cywilna w medycynie i lotnictwie

3.      Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych i roszczeń odszkodowawczych .

4.      Zdarzenia niepożądane w doświadczeniach  studentów WUM, oraz innych uczelni medycznych a także  Politechniki Warszawskiej

5.      Punkt widzenia pacjenta na prawne uwarunkowania  związane z jego bezpieczeństwem

6.      Systemy zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

7.      Nowy przedmiot w edukacji studentów kierunków medycznych „Bezpieczeństwo Pacjenta” a wytyczne WHO.

8.      Zespoły terapeutyczne w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta

 

Dla studentów wyodrębniono  specjalną sesję, na której mogą przedstawić swoje prezentacje. Termin zgłoszeń dla studentów upływa 20 listopada 2017 (formularz w załączeniu).

Planujemy wydanie monografii z zakresu Bezpieczeństwa Pacjenta obejmującej zarówno  wygłoszone  prezentacje, jak i zgłoszone prace z tego zakresu.

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej. Istnieje także możliwość publikacji  bez czynnego udziału w konferencji. Termin nadsyłania rozdziałów do monografii do 30 stycznia 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------- 

 • 7 listopada 2017

I Konferencja naukowo – szkoleniowa  „Edukacja w cukrzycy”

Patronat:  JM Rektor WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgoś

Organizatorzy: Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

we współpracy z Konsultantem Krajowym i Konsultantami Wojewódzkimi w zakresie Pielęgniarstwa Diabetologicznego

Listopad to miesiąc poświęcony problemom cukrzycy, która dotyczy coraz liczniejszej populacji ludzi na całym świecie.  

Cele Konferencji:

Przybliżenie działań edukacyjnych w cukrzycy prowadzonych przez edukatorów ds. diabetologii.

Edukacja w chorobach przewlekłych  to zadanie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, pracujących z dziećmi i dorosłymi.

Zaproszeni Prelegenci podczas Konferencji przedstawią wybrane zagadnienia dotyczące  edukacji w cukrzycy. Konferencję dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym tą problematyką.

Tematyka Konferencji:

- Edukacja społeczeństwa i prewencja cukrzycy

- Organizacja edukacji diabetologicznej

- Modele edukacji w opiece diabetologicznej

- Zalecenia w opiece diabetologicznej

- Nowoczesne technologie i telepielęgniarstwo w diabetologii

- Rozwój prestiżu  zawodu pielęgniarki, edukatora ds. diabetologii

- Systemy wsparcia a jakość życia pacjentów z cukrzycą

 Miejsce:  Miejsce:  Aula A, Centrum Dydaktyczne

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa, ul. Trojdena 2a

Organizator:

Zakład Zdrowia Publicznego

Wydziału Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

www.zzp.wum.edu.pl

Konferencja nieodpłatna, wstęp wolny.  Program na dole w załączniku.

----------------------------------------------------------------------------------

 • BRATERSTWO KRWI XXI

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Warszawskie Uniwersytetu Medycznego do udziału w dniu - 
7 listopada 2017r. (czwartek) w Akcji BRATERSTWO KRWI.
Akcja odbywa się pod Patronatem JM Rektora WUM 
Będzie  możliwość rejestracji w BAZIE DAWCÓW SZPIKU (będzie pobierania niewielka ilość krwi)

Akcja jest inicjatywą studentów kierunku zdrowie publiczne, organizowana jest już 21 raz !!!!

Od 2007r. dwa razy w roku w kwietniu i listopadzie i osoby chętne do pomocy potrzebującym oddały już ponad 400 litrów krwi. 

Termin : 7 listopada (wtorek)  godz. 10 - 14.00

Miejsce : Ambulans do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie będzie zaparkowany na parkingu przed Centrum Dydaktycznym WUM od ul.Trojdena

Recepcja prowadzona przez studentów zdrowia publicznego: Centrum Dydaktyczne WUM 

 Szczegóły dotyczące poboru krwi i zapotrzebowania na grupy krwi są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie 

www.rckik-warszawa.com.pl

 Potencjalnych dawców prosimy w dniu akcji o: zjedzenie śniadania, zgłoszenia się do recepcji wraz z dowodem osobistym.

Osoby chętne do oddania krwi: wypełniają formularz dawcy krwi, mają wykonywane podstawowe badanie krwi i są  badane przez lekarza, który kwalifikuje potencjalnego dawcę do pobrania krwi.

-----------------------------------------------------------------------------

 • 24 maja 2017r. (maja) w Akcji BRATERSTWO KRWI.

BRATERSTWO KRWI XXI -  Akcja odbywa się pod Patronatem JM Rektora WUM 

                       Akcja jest inicjatywą studentów kierunku zdrowie publiczne, organizowana jest już 21 raz !!!!

Od 2007r. dwa razy w roku w kwietniu i listopadzie i osoby chętne do pomocy potrzebującym oddały już ponad 340 litrów krwi. 

------------------------------------------------------------

 • 16 grudnia 2016 

Seminarium na temat "Organizacji opieki zdrowotnej nad osobami w sytuacji bezdomności"

Organizatorem jest Zakład Zdrowia Publicznego i MONAR.

Program i szersza informacja na dole strony w załacznikach. 

----------------------------------------------------------

 • BRATERSTWO KRWI XX

24 Listopada 2016r.  odbyła sie XX  Akcja BRATERSTWO KRWI.
Od 2007r. dwa razy w roku w kwietniu i listopadzie i osoby chętne do pomocy potrzebującym oddały już ponad 320 litrów krwi.

-------------------------------------------------------------

 • 4 listopada 2016

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: 

„Bezpieczeństwo Pacjenta w Podmiotach Systemu Ochrony Zdrowia”

Celem Konferencji było przedstawienie wpływu i znaczenia personelu medycznego oraz kadry zarządzającej na bezpieczeństwo pacjenta w podmiotach systemu ochrony zdrowia. W załączniku plakat i program Konferencji.

--------------------------------------------------------------

 • 8 kwietnia 2016r.

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach.

Program Konferencji w załączniku na dole strony. 

----------------------------------------------------------------

 • 18 kwietnia 2016r.

Konferencja "Organizacja opieki nad Seniorem niesamodzielnym".

Konferencja dotyczy jednego z najważniejszych aktualnych problemów jakim są  są sprawy dotyczące opieki nad seniorami, zarówno w kontekście opieki realizowanej w rodzinach a także w placówkach instytucjonalnych.

 W załączniku zamieszczam Plakat z programem

--------------------------------------------------------------------

 • 20 stycznia 2016  

I Interdyscyplinarna konferencja Naukowa

pt. "BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA w PODMIOTACH OCHRONY ZDROWIA"

           Inne szczegóły - w załącznikach na dole strony.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZałącznikWielkość
PDF icon XI Konferencja "Dajmy Dzieciom Siłę"135.67 KB
PDF icon KONFERENCJA EDUKACJA w CUKRZYCY386.64 KB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.9.15 MB
PDF icon konferencja_naukowa_wiedza_i_innowacyjnosc_w_zdrowiu_publicznym_-_program_-_25.09.2017.pdf209.94 KB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.1.54 MB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.639.93 KB
PDF icon zaproszenie_konferencja_batory_3.pdf1.71 MB
PDF icon konferencja_przemoc_dorosli_i_seniorzy_-_20.03.2018.pdf339.27 KB
Plik program_fdn.docx322.09 KB
PDF icon p._andrzej_lach_klinika_budzik.pdf728.6 KB
PDF icon p._andrzej_rodowicz_fundacja_tam_i_z_powrotem.pdf792.82 KB
PDF icon p._ida_karpinska_kwiat_kobiecosci.pdf7.58 MB
PDF icon p._iwona_brusk_zzp_wum.pdf1.06 MB
PDF icon p._krystyna_wechmann_fs_amazonki.pdf2.57 MB
PDF icon p._magdalena_bialczak_scon.pdf763.49 KB
PDF icon p._mariola_rybka_kons._kraj._ds._piel.pdf853.99 KB
PDF icon p._marzanna_bienkowka_bpp.pdf2.64 MB
PDF icon p._urszula_jaworska_fundacja_uj.pdf2.33 MB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.222.41 KB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.1.96 MB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.749.3 KB
PDF icon Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.917.94 KB
PDF icon Organizacji opieki zdrowotnej nad osobami w sytuacji bezdomności399.7 KB
PDF icon PROGRAM SEMINARIUM 16 XII 2016406.64 KB
PDF icon Program Konferencji Bezpieczeństwo Pacjenta 04.11.2016337.01 KB
PDF icon Plakat Konferencji Bezpieczeństwo Pacjenta 04.11.201616.69 MB
PDF icon Debata o szczepieniach 6.11.2015277.68 KB
PDF icon Plakat i program 18.04.2015331.83 KB
PDF icon v_konferencja_systemy_wsparcia_17.04.2015.pdf305.79 KB
Image icon Wspomnienia z Konferencji6.82 MB
Image icon SM - Walcz o siebie481.27 KB
Image icon Braterstwo Krwi361.31 KB
Image icon Braterstwo Krwi556.75 KB
Image icon Wspomnienia z Konferencji6.07 MB
Image icon Wspomnienia z Konferencji6.7 MB
Image icon Wspomnienia z Konferencji8.48 MB
Image icon Wspomnienia z Konferencji8.85 MB