• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Aktualności

 Tytuł: Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników

Redakcja naukowa: Magdalena Woynarowska, Barbara Woynarowska

Format: B5

Objętość: 540 stron

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-8309-135-8

„Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników” to nowa kompleksowa monografia skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zdrowia uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Może być przydatna w działaniach na rzecz zdrowia podejmowanych w szkołach różnych typów (ogólnodostępnych i specjalnych). We współczesnym świecie – w obliczu gwałtownych i trudnych do przewidzenia zmian oraz wielu zagrożeń dla zdrowia ludzi – istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w tych działaniach. Zdrowie stanowi zasób dla członków społeczności szkolnej oraz dla szkoły jako organizacji.

Szkoła jest ważnym miejscem, w którym zdrowie powinno być chronione oraz wzmacniane. W dalszej perspektywie może to się przyczynić do poprawy zdrowia społeczeństwa.

 

Książka ta przybliża zagadnienia istotne dla funkcjonowania placówek edukacyjnych, stanowi odpowiedź na niedostatek na polskim rynku kompleksowych opracowań poświęconych wzajemnym relacjom między edukacją a zdrowiem. Omówiono w niej m.in. następujące kwestie:

  1. Zdrowie uczniów: czynniki je warunkujące, zachowania związane ze zdrowiem, problemy zdrowia uczniów, choroby przewlekłe, niepełnosprawności i  wynikające z nich specjalne potrzeby edukacyjne, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami.
  2. Zdrowie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: samoocena zdrowia i wybrane problemy zdrowotne pracowników szkoły, czynniki wpływające na ich zdrowie i samopoczucie zawodowe, zachowania prozdrowotne  i samoocena dbałości o zdrowie.
  3. Środowisko fizyczne i społeczne szkoły: wybrane elementy środowiska fizycznego oraz organizacji pracy i życia szkoły, klimat społeczny szkoły.
  4. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szkole: edukacja zdrowotna w szkole, działania szkoły w zakresie profilaktyki chorób i zachowań ryzykownych dla zdrowia, promocja zdrowia w szkole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Czytaj dalej ....

 

ZałącznikWielkość
Image icon VI Warszawskie Dni Promocji Zdrowia - PLAKAT5.76 MB