• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Działalność naukowa

Od momentu powstania Zakład Zdrowia Publicznego prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, prowadząc wykłady z  bogatej gamy przedniotów dla studentów różnych kierunków studiów oraz  działalność naukową prowadząc projekty badawcze finalizowane wieloma publikacjami. Zapraszamy do odpowiednich zakładek.