• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Badania naukowe

Rok 2016 - 2017

  • Ocena stanu zdrowia i jakości życia seniorów w Polsce

Rok 2016

  • Zaspół uzależnienia od Internetu wśród warszawskich gimnazjalistów
  • Pomiar i ocena bezpieczeństwa pacjenta w podmiotach leczniczych na terenie m. st. Warszawy

Rok 2015

  • Poczucie jakości życia kobiet leczonych onkologicznie z powodu nowotworów piersi i narządów rodnych

Rok 2013

  • Badanie stresu i zaburzeń snu występujących w czasie studiów

Rok 2009-2014

  • Charakterystyka epidemiologiczna wirusowych zapaleń wątroby w Polsce

Rok 2007-2008

  • Pozytywne mierniki zdrowia