• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Zakład Zdrowia Publicznego

Strona główna

Nadrzędnym zadaniem powołanego 29 maja 2000 r. Wydziału Nauki o Zdrowiu było uzupełnienie oferty dydaktycznej i naukowej, obok tradycyjnego „klinicznego” profilu kształcenia realizowanego przez wydziały lekarskie uczelni medycznych o kierunki zorientowane na umacnianie i promowanie zdrowia.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było, między innymi, powołanie 1 kwietnia 2001 r. w ramach nowo utworzonego Wydziału -

Zakładu Zdrowia Publicznego i zlecenie mu wypracowania i wdrożenia programu dydaktycznego dla studiów licencjackich
i magisterskich o kierunku Zdrowie Publiczne.