• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

KIEROWNIK ZAKŁADU:Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski

(Dziekan WNOZ)

zzp@wum.edu.pl

NAUCZYCIELE akademiccy:

       dr hab. Dominik Olejniczak
Adiunkt dr hab. Dominik Olejniczak        dominik.olejniczak@wum.edu.pldr hab. Magdalena Woynarowska-Sołdan  

Adiunkt dr hab. Magdalena Woynarowska          magdalena.woynarowska@wum.edu.pl

dr Grzegorz Juszczyk
Adiunkt dr hab. Grzegorz Juszczyk            grzegorz.juszczyk@wum.edu.pl

          

dr Tomasz Tatara
Adiunkt dr Tomasz Tatara            tomasz.tatara@wum.edu.pl


                                                                                     

          Adiunkt dr Aneta Duda-Zalewska     aneta.duda-zalewska@wum.edu.pl

         Adiunkt dr Paulina Mularczyk-Tomczewska     paulina.mularczyk@wum.edu.pl

          Adiunkt dr Aleksandra Kielan      aleksandra.kielan@wum.edu.pl  

            Asystent dr Agnieszka Wyrozębska   awyrozebska@wum.edu.pl

         Asystent mgr Tomasz Jastrzębski     tomasz.jastrzebski@wum.edu.pl

         Asystent mgr Robert Słoniewski     robert.sloniewski@wum.edu.pl

      

     Asystent  dr Wanda Baltaza      wanda.baltaza@wum.edu.pl

     Asystent dr Karolina Jabłkowska-Górecka     karolina.jablkowska-gorecka@wum.edu.pl 

      Adiunkt dr Andrzej Silczuk      andrzej.silczuk@wum.edu.pl

   DOKTORANCI :

      mgr Magdalena Kurek   magdalena.kurek@wum.edu.pl

SEKRETARIAT: 

mgr Justyna Burzyńska-Pasierbskamgr Justyna Burzyńska-Pasierbska
zzp@wum.edu.pl