• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

Zakład Zdrowia Publicznego                                                                                                                                            

        Wydział Nauki o Zdrowiu                                                                                                             

ul. Jana Nielubowicza 5, Blok F, 02-097 Warszawa

 UWAGA !  Od dnia 14 marca 2022r. SEKRETARIAT ZAKŁADU mieści się w lokalizacji WNOZ WUM przy ul. Erazma Ciołka 27 (pok. 103).

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.30 - 15.00

Ze względu na zdarzające się wyjazdy służbowe sekretarki do siedziby Dziekanatów w kampusie Banacha

rekomendowane jest wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie przyjazdu do sekretariatu.   

 Tel.: (0-22) 5720 702  /   508-042-164   /    zzp@wum.edu.pl 

           

Mapa: