• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

DYŻURY NAUCZYCIELI NA ROK ak. 2022/2023 (obowiązuje w okresie od 01 października do 30 czerwca)

Semestr ZIMOWY 2022/2023

  Z uwagi na zmniejszenie lokalowe Zakładu Zdrowia Publicznego spotkania z nauczycielami odbywają się w umówionym wspólnie terminie, po wczesniejszym kontakcie mailowym.   

KIEROWNIK ZAKŁADU 

Prof. dr hab. n. med. MARIUSZ GUJSKI

(Dziekan WNOZ) 

   spotkania ustalane poprzez sekretariat Zakładu  

dr hab. Dominik Olejniczak  

      spotkania uzgadniane mailowo

dr hab. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

      spotkania uzgadniane mailowo

dr Aneta Duda-Zalewska   

       spotkania uzgadniane mailowo

dr Karolina Jabłkowska-Górecka 

   urlop rodzicielski

dr hab. Grzegorz Juszczyk 

        spotkania uzgadniane mailowo

mgr Aleksandra Kielan 

        spotkania uzgadniane mailowo

mgr Robert Słoniewski  

        spotkania uzgadniane mailowo

dr Tomasz Tatara 

        spotkania uzgadniane mailowo
dr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

        spotkania uzgadniane mailowo

mgr Tomasz Jastrzębski

        spotkania uzgadniane mailowo

dr Agniwszka Wyrozębska

        spotkania uzgadniane mailowo

dr Andrzej Silczuk

        spotkania uzgadniane mailowo

Szanowni Państwo,    

         Adresy mailowe nauczycieli oraz sekretariatu Zakładu Zdrowia Publicznego znajdują się w zakładce MENU pt. Skład osobowy.