Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Publikacje

Zachęcamy do zapoznawania się z najnowszymi publikacjami pracowników Zakładu. 

Lee ACK, Khaw FM, Lindman AES, Juszczyk G. Ukraine refugee crisis: evolving needs and challenges. Public Health. 2023 Feb 25;217:41-45. doi: 10.1016/j.puhe.2023.01.016. Epub ahead of print. PMID: 36848796.
Do pobrania: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350623000252?via…

Notarte KI, Guerrero-Arguero I, Velasco JV, Ver AT, Santos de Oliveira MH, Catahay JA, Khan MSR, Pastrana A, Juszczyk G, Torrelles JB, Lippi G, Martinez-Sobrido L, Henry BM. Characterization of the significant decline in humoral immune response six months post-SARS-CoV-2 mRNA vaccination: A systematic review. J Med Virol. 2022 Jul;94(7):2939-2961. doi: 10.1002/jmv.27688. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35229324; PMCID: PMC9088566.
Do pobrania: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.27688

Wężyk-Caba I, Znyk M, Zajdel R, Balwicki Ł, Tyrańska-Fobke A, Juszczyk G, Zajdel K, Świątkowska B, Kaleta D. Determinants of E-Cigarette and Cigarette Use among Youth and Young Adults in Poland-PolNicoYouth Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 13;19(18):11512. doi: 10.3390/ijerph191811512. PMID: 36141783; PMCID: PMC9517296.
Do pobrania: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11512

Kielan A, Jaworski M, Mosiołek A, Chodkiewicz J, Święcicki Ł, Walewska-Zielecka B. Factors Related to the Level of Depression and Suicidal Behavior Among Men With Diagnosed Depression, Physically Ill Men, and Healthy Men. Front Psychiatry. 2021 Jun 23;12:644097. doi: 10.3389/fpsyt.2021.644097. PMID: 34248697; PMCID: PMC8260949.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34248697/

Kielan A, Cieślak I, Skonieczna J, Olejniczak D, Jabłkowska-Górecka K, Panczyk M, Gotlib J, Walewska-Zielecka B. Analysis of adolescents' opinions on suicide prevention. Psychiatr Pol. 2019 Apr 30;53(2):359-370. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/81754. Epub 2019 Apr 30. PMID: 31317963.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31317963/

Kielan A, Cieślak I, Skonieczna J, Olejniczak D, Jabłkowska-Górecka K, Panczyk M, Gotlib J, Walewska-Zielecka B. Analysis of the opinions of adolescents on the risk factors of suicide. Psychiatr Pol. 2018 Aug 24;52(4):697-705. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/78257. Epub 2018 Aug 24. PMID: 30368539.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30368539/ 

Lee ACK, Khaw FM, Lindman AES, Juszczyk G. Ukraine refugee crisis: evolving needs and challenges. Public Health. 2023 Feb 25;217:41-45. doi: 10.1016/j.puhe.2023.01.016. Epub ahead of print. PMID: 36848796.
Do pobrania: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350623000252?via…

Olejniczak D , Olearczyk A, Swakowska K, Staniszewska A, Zakrzewska K. Sickness Presence among Teachers, Nurses and Private Sector Office Workers Healthcare (Basel). 2023 Feb 9;11(4):512.
doi: 10.3390/healthcare11040512. 
Do pobrania: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36833046/

Notarte KI, Guerrero-Arguero I, Velasco JV, Ver AT, Santos de Oliveira MH, Catahay JA, Khan MSR, Pastrana A, Juszczyk G, Torrelles JB, Lippi G, Martinez-Sobrido L, Henry BM. Characterization of the significant decline in humoral immune response six months post-SARS-CoV-2 mRNA vaccination: A systematic review. J Med Virol. 2022 Jul;94(7):2939-2961. doi: 10.1002/jmv.27688. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35229324; PMCID: PMC9088566.
Do pobrania: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.27688

Wężyk-Caba I, Znyk M, Zajdel R, Balwicki Ł, Tyrańska-Fobke A, Juszczyk G, Zajdel K, Świątkowska B, Kaleta D. Determinants of E-Cigarette and Cigarette Use among Youth and Young Adults in Poland-PolNicoYouth Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 13;19(18):11512. doi: 10.3390/ijerph191811512. PMID: 36141783; PMCID: PMC9517296.
Do pobrania: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11512

Olearczyk A, Olejniczak D.
Analysis of interest in vaccination against COVID-19 and other pro-health initiatives at the workplace among employees in Poland. Med Pr. 2021 Dec 22;72(6):653-659.
doi: 10.13075/mp.5893.01176. Epub 2021 Dec 10.
Do pobrania:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34889316/

Kielan A, Jaworski M, Mosiołek A, Chodkiewicz J, Święcicki Ł, Walewska-Zielecka B. Factors Related to the Level of Depression and Suicidal Behavior Among Men With Diagnosed Depression, Physically Ill Men, and Healthy Men. Front Psychiatry. 2021 Jun 23;12:644097. doi: 10.3389/fpsyt.2021.644097. PMID: 34248697; PMCID: PMC8260949.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34248697/

Kielan A, Cieślak I, Skonieczna J, Olejniczak D, Jabłkowska-Górecka K, Panczyk M, Gotlib J, Walewska-Zielecka B. Analysis of adolescents' opinions on suicide prevention. Psychiatr Pol. 2019 Apr 30;53(2):359-370. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/81754. Epub 2019 Apr 30. PMID: 31317963.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31317963/

Kielan A, Cieślak I, Skonieczna J, Olejniczak D, Jabłkowska-Górecka K, Panczyk M, Gotlib J, Walewska-Zielecka B. Analysis of the opinions of adolescents on the risk factors of suicide. Psychiatr Pol. 2018 Aug 24;52(4):697-705. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/78257. Epub 2018 Aug 24. PMID: 30368539.
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30368539/ 

Robert Słoniewski , Marta Dąbrowska-Bender,  Urszula Religioni,  Adam Fronczak, Anna Staniszewska , Aneta Duda-Zalewska, Magdalena Milewska, Magdalena Kędzierska, Rafał Adam Matkowski, Grażyna Dykowska, Anna Słoniewska, Anna Kupiecka. A Comparative Analysis of Quality of Life in Women Diagnosed with Breast and Ovarian Cancer. Int J Environ Res Public Health 2022 May
31;19(11):6705. DOI: 10.3390/ijerph19116705 PMID: 35682288 
Do pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35682288/

Beata Irena Sińska,  Karolina Dłużniak-Gołaska,  Mariusz Jaworski,  Mariusz Panczyk,  Aneta Duda-Zalewska,  Iwona Traczyk,  Urszula Religioni, Alicja Kucharska. Undertaking Healthy Nutrition Behaviors by Patients with Type 1 Diabetes as an Important Element of Self-Care. Int J Environ Res Public Health 2022 Oct 13;19(20):13173.  DOI: 10.3390/ijerph192013173 PMID: 36293753
Do  pobrania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36293753/

Anna Staniszewska, Adriana Lubiejewska, Aleksandra Czerw, Marta Dąbrowska-Bender , Aneta Duda-Zalewska,  Dominik Olejniczak , Grzegorz Juszczyk, Magdalena Bujalska-Zadrożny. Awareness and attitudes towards clinical trials among Polish oncological patients who  DOI: 10.17219/acem/6876 PMID: 29616747
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29616747/

Słoniewski Robert , Dąbrowska-Bender Marta Agnieszka, Religioni Urszula , Fronczak Adam , Staniszewska Anna , Duda-Zalewska Aneta , Milewska Magdalena , Kędzierska Magdalena , Matkowski Rafał Adam , Dykowska Grażyna , Słoniewska Anna , Kupiecka Anna
A Comparative Analysis of Quality of Life in Women Diagnosed with Breast and Ovarian Cancer
Int J Environ Res Public Health 2022 May 31;19(11):6705. DOI:10.3390/ijerph19116705 PMID: 35682288 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35682288/

Dąbrowska-Bender Marta Agnieszka, Słoniewski Robert , Religioni Urszula , Słoniewska Anna , Milewska Magdalena , Kupiecka Anna , Sobol Adrianna , Staniszewska Anna.
The Impact of Treatment on Quality of Life in Patients with Head and Neck Cancer
Iran J Public Health. 2019 Jan; 48(1): 181–183