Strona główna

W dniu wczorajszym - 15.05.2018r. pożegnaliśmy

Pana prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szczerbania

                                                         Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981,

           Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1989,
                                                   
      Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu w latach 2001-2006,

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny,
wspaniały Lekarz, wybitny Chirurg,  nieprzeciętny Naukowiec,
znakomity Nauczyciel Akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, chirurgów i specjalistów zdrowia publicznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadrzędnym zadaniem powołanego 29 maja 2000 r. Wydziału Nauki o Zdrowiu było uzupełnienie oferty dydaktycznej i naukowej, obok tradycyjnego „klinicznego” profilu kształcenia realizowanego przez wydziały lekarskie uczelni medycznych o kierunki zorientowane na umacnianie i promowanie zdrowia.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było, między innymi, powołanie 1 kwietnia 2001 r. w ramach nowo utworzonego Wydziału -

Zakładu Zdrowia Publicznego i zlecenie mu wypracowania i wdrożenia programu dydaktycznego dla studiów licencjackich
i magisterskich o kierunku Zdrowie Publiczne.