EN  Powstanie Zakładu Pielęgniarstwa Geriatrycznego poprzedziło utworzenie Kliniki Geriatrii a wcześniej Zakładu Geriatrii Klinicznej w maju 2002 r. Zakład Pielęgniarstwa Geriatriatrycznego jest usytuowany na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, przy ulicy W. Oczki 4. Od 2021 r. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski

zzp
Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe zajmuje się interdyscyplinarnym podejściem do kwestii starzenia się.