Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Dyżury

Dyżury pracowników Zakładu odbywają się w formie stacjonarnej lub przy wykorzystaniu platformy MS Teams w uzgodnionych ze studentami terminach.
Prosimy o kontakt bezpośredni z nauczycielami akademickimi na wskazane adresy służbowe w celu ustalenia terminu dyżuru:
lp. Nauczyciele akademiccy Stanowisko Kontakt
1 Prof. dr hab. MARIUSZ GUJSKI Kierownik
Zakładu
kontakt mailowy poprzez sekretariat na adres:zzp@wum.edu.pl
2 dr WANDA BALTAZA Asystent wanda.baltaza@wum.edu.pl
3 dr ANETA DUDA-ZALEWSKA Adiunkt aneta.duda-zalewska@wum.edu.pl
4 dr KAROLINA JABŁKOWSKA-GÓRECKA Asystent Obecnie na urlopie wychowawczym
5 mgr TOMASZ JASTRZĘBSKI Asystent tomasz.jastrzebski@wum.edu.pl
6 dr hab. GRZEGORZ JUSZCZYK Adiunkt grzegorz.juszczyk@wum.edu.pl
7 dr ALEKSANDRA KIELAN Adiunkt leksandra.kielan@wum.edu.pl
8 mgr MAGDALENA KUREK Doktorant magdalena.kurek@wum.edu.pl
9 dr PAULINA MULARCZYK-TOMCZEWSKA Adiunkt paulina.mularczyk-tomczewska@wum.edu.pl
10 dr hab. DOMINIK OLEJNICZAK Adiunkt dominik.olejniczak@wum.edu.pl
11 dr ANDRZEJ SILCZUK Adiunkt andrzej.silczuk@wum.edu.pl
12 mgr ROBERT SŁONIEWSKI Asystent robert.sloniewski@wum.edu.pl
13 dr TOMASZ TATARA Adiunkt tomasz.tatara@wum.edu.pl
14 dr hab. MAGDALENA WOYNAROWSKA Adiunkt magdalena.woynarowska@wum.edu.pl
15 dr AGNIESZKA WYROZĘBSKA Asystent agnieszka.wyrozebska@wum.edu.pl