• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Publikacje

Najważniejsze informacje (tytuły, punktacja, współautorzy itp.)

dotyczące publikacji pracowników Zakładu

 dostępne są na stronie internetowej

Biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

===============================================================

Publikacje zespołu nagrodzone Nagrodami Rektora:

Diagnosis of hepatitis C virus infection in pregnant women in the healthcare system in Poland: Is it worth the effort?Medicine, 2016

Eurosurveillance. Anti-hepatitis C virus seroprevalence in the working age population in Poland, 2004 to 2014Eurosurveillance, 2016

Constitution of the International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) & Memorandum of Understanding, 2014

Global HPH Strategy 2016-2018. Better Health Gain for Patients, Staff and Community. The Who initiated International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services, 2016

Implementing health promotion in hospitals: Manuel and self-assessment formsOliver Groene Technical Officer, Quality of Health Systems and Services; Division of Country Health Systems Country Policies, Systems and Services Unit Barcelona Office, 2006

Działalność Krajowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie - przykłady dobrych praktyk. Tom I; pod red. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dr n. med. Dominik Olejniczak; Warszawa, 2013

Działalność Krajowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie - przykłady dobrych praktyk. Tom II; pod red. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dr n. med. Dominik Olejniczak; Warszawa, 2015

Krajowa Sieć Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie; dr n. med. Dominik Olejniczak, dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka; Nr 1-2 styczeń-luty 2013; Warszawa 2013