Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Prace dyplomowe

Pracownicy Zakładu zapewniają opiekę promotorską w zakresie wielu zagadnień tematycznych.  Szczegółowy wybór tematu w obrębie danego zagadnienia dokonywany jest w czasie konsultacji ze studentami.