Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

W dniu 17 maja odbędzie się posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademi Nauk, w którego pracach biorą udział pracownicy Zakładu. 
https://keizp.pan.pl/

Pracownicy Zakładu biorą także udział w projekcie PAN : Polskie Zdrowie 2.0, w ramach którego opracowane zostały rekomendacje polityki zdrowotnej w najważniejszych obszarach systemu zdrowotnego w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, do pobrania:
https://pan.pl/blog/polskie-zdrowie-2-0/