• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

                                                                             

                                                          

     

SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia

SKN ZP działa przy Zakładzie Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Koło rozpoczęło działalność w roku akademickim 2003/2004.

Działalność Koła to między innymi:

·         organizacja i współorganizacja konferencji naukowych i wydarzeń uczelnianych. Do naszych osiągnięć należą m.in. konferencja ”#sex#health#education, czyli edukacja seksualna w pigułce” (2014), Warszawskie Dni Promocji Zdrowia (2016). W ramach konferencji poruszamy różne zagadnienia z zakresu Zdrowia Publicznego;

·         udział bierny i czynny w konferencjach naukowych oraz inicjatywach edukacyjnych;

·         promocja zdrowia w przedszkolach oraz szkołach poprzez szeroką ofertę warsztatów prozdrowotnych;

·         badania naukowe oraz publikacje artykułów naukowych w punktowanych czasopismach.

Przede wszystkim jednak, spotykamy się by zdobywać wiedzę i doświadczenie, by dyskutować i poszukiwać rozwiązań problemów zdrowia publicznego oraz by realizować swoje pasje.

 

Więcej informacji można przeczytać w artykule: Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego. Sekcja Promocja Zdrowia, Nina Karp, Medycyna Dydaktyka Wychowanie (2) 2013, http://mdw.wum.edu.pl/2-2013

 

Do naszych opiekunów należą:

- dr hab. Dominik Olejniczak

- dr Aneta Duda-Zalewska

 

Kontakt:

 

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. J. Nielubowicza 5

02-097 Warszawa

Tel.: (22) 599 21 80

Strona Internetowa Koła: www.sknzp.wum.edu.pl

facebook: SKN Zdrowia Publicznego - Promocja Zdrowia

e-mail: skn.zdrowia.publicznego@gmail.com