• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

SYLABUSY

-- Przewodniki dydaktyczne -- dostępne są również na stronie:  www.sylabusywnoz.wum.edu.pl  

Kliknij w konkretny sylabus aby go zobaczyć 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW  2022/2023  

Administracja publiczna w Polsce ZP st. mgr 2rok

Analiza ekonomiczna i kliniczna ZP st. mgr 1rok  

Analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych ZP st. lic. 3rok

Analiza wpływu na budżet [B] ZP st. mgr 2rok   

Budowanie wizerunku i networking ZP st. lic. 3rok

Demografia - Zdrowie publiczne RM st. lic. 1rok

Edukacja żywieniowa DI st. lic. 2rok

Formy opieki zdrowotnej ZP ns. mgr 1r.

Komunikacja i edukacja zdrowotna ZP st. mgr 2rok

Koszyk świadczeń gwarantowanych, Grupy limitowe i Pricing [B] ZP st. mgr 1rok  

Budowanie zespołów ZP st. lic. 3rok  

Kompetencje międzykulturowe ZP st. lic. 3rok  

Logistyka ZP st. mgr 1rok

Marketing usług zdrowotnych ZP st. mgr 1rok

Marketing usług zdrowotnych ZP ns. mgr 2rok

Międzynarodowa problematyka zdrowotna ZP ns. mgr 1rok

Międzynarodowe problemy zdrowia HS st. lic. 1rok  

Negocjacje i mediacje ZP st. lic. 3rok

Ocena i prognozowanie potrzeb zdrowotnych ZP ns. mgr 1rok 

Ocena technologii medycznych [B] ZP st. mgr 1rok  

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia ZP ns. mgr 1rok

Orzecznictwo medyczne ZP st. lic. 3rok  

Pedagogika PO st. lic. 1rok

Podstawy demografii ZP st. lic. 1rok

Podstawy promocji zdrowia 1r. lic. ZP

Podstawy promocji zdrowia 2r. lic. ZP

Podstawy epidemiologii ZP st. lic 1rok - sylabus Zakład Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii

Podstawy komunikacji w zdrowiu publicznym ZP st. lic. 2rok

Podstawy polityki społecznej ZP st. lic. 2rok

Podstawy przedsiębiorczości i innowacyjności ZP st. lic. 3rok

Podstawy psychologii ZP st. lic. 1rok

Podstawy zdrowia publicznego HS st. lic 1rok

Polityka lekowa ZP st. lic. 2rok  

Polityka społeczna i zdrowotna HS st. lic. 2rok

Polityka zdrowotna ZP ns. mgr 1rok 

Postępy promocji zdrowia ZP ns. mgr 1rok  

Promocja zdrowia PI st. lic. 2rok

Promocja zdrowia TD st. lic. 3rok

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne PI st. mgr 2rok

Promocja zdrowia w internecie ZP st. lic. 2rok

Promocja zdrowia - Zdrowie publiczne RM st. lic. 1rok

Propedeutyka zdrowia publicznego ZP st. lic 1rok

Przedmiot do wyboru - Komunikacja i media w edukacji zdrowotnej DI st. mgr 1rok

Przedmiot do wyboru - Podstawy zdrowia publicznego DI st. lic. 1rok

Przedmiot do wyboru - Promocja zdrowia DI st. lic. 1rok

Przedmiot do wyboru - Zdrowie publiczne DI st. mgr 1rok

Przedmiot do wyboru - Zdrowie publiczne DI ns. mgr 1rok

Przedsiębiorczość DI st. mgr 1rok

Przedsiębiorczość ZP st. mgr 1rok  

Psychologia uzależnień ZP st. lic. 3rok

Psychologia zdrowia ZP ns. mgr 1rok

Specyfika badań klinicznych w wybranych obszarach terapeutycznych [B] ZP st. mgr 2rok  

System informacji w ochronie zdrowia PO st. lic.2rok  

Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie ZP st. lic. 2rok  

Techniki studiowania ZP st. lic 1rok  

Wystąpienia i sztuka prezentacji ZP st. lic. 3rok

Wytyczne oceny technologii medycznych [B] ZP st. mgr 2rok  

Zakażenia szpitalne PI st. lic. 1rok

Zarządzanie podmiotami leczniczymi [Z] ZP st. mgr 1rok

Zarządzanie potencjałem ludzkim ZP ns. mgr 1rok

Zarządzanie w ochronie zdrowia [Z] ZP st. mgr 2rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia ZP st. mgr 1rok

Zarządzanie, administrowanie i organizacja pracy DI st. lic. 3rok

Zdrowie publiczne PI st. lic. 3rok

Zdrowie publiczne PO st. lic. 1rok 

Zdrowie publiczne TD st. lic 1rok 

Zdrowie publiczne w praktyce ZP ns. mgr 1rok