• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Główne Osiągnięcia

Publikacje naukowe, które uzyskały najwyższą punktację IF oraz najistotniejsze konferencje

1. Nowakowska-Domagała Katarzyna (korespondencyjny), Mokros Łukasz, Jabłkowska-Górecka Karolina, Grzelińska Joanna, Pietras Tadeusz, The relationship between chronotype and personality among patients with alcohol dependence syndrome: Pilot study Chronobiology International praca orgyginalna 33/10, 1351-1358, 2016 DOI: 10.1080/07420528.2016.1213738; IF 3,54; MNiSW 35.

2. R. Szpakowski, P.W. Zając, G. Dykowska, Z. Sienkiewicz, A. Augustynowicz, A. Czerw., Labour migration of Polish nurses: a questionnaire survey conducted with the Computer Assisted Web Interview technique; Human Resources for Health 2016, 14 (Suppl 1):24. DOI 10.1186/s12960-016-0124-9 IF 2,4.

3. Walewska-Zielecka B., Religioni U., Juszczyk G., Czerw A., Wawrzyniak Z., Soszyński P. Diagnosis of hepatitis C virus infection in pregnant women in the healthcare system in Poland: Is it worth the effort? MEDICINE 2016; 95(30), DOI: 10.1097/MD0000000000004331, IF 2,133; MNiSW: 35. 

  • Organizacja dwóch Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych: Bezpieczeństwo Pacjenta w Podmiotach Systemu Ochrony Zdrowia, Terminy: 20 stycznia 2016, 4 listopada 2016.