Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

O nas

Zakład Zdrowia Publicznego prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę w zakresie kluczowych zadań zdrowia publicznego określonych w ustawie o zdrowiu publicznym z 2015 roku, w szczególności:

  1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 
  2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa;  
  3. promocję zdrowia i profilaktykę chorób;
  4. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
  5. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; 
  6. inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego, współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego; 
  7. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego; 

Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna bierze udział w pracach wielu zespołów badawczych w kraju i w środowisku międzynarodowym oraz uczestniczy w charakterze eksperckim w opracowywaniu nowych rozwiązań w obszarze zdrowia publicznego.