Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

SKN ZP działa przy Zakładzie Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Koło rozpoczęło działalność w roku akademickim 2003/2004.

Działalność Koła to między innymi:

  • organizacja i współorganizacja konferencji naukowych i wydarzeń uczelnianych. Do naszych osiągnięć należą m.in. konferencja ”#sex#health#education, czyli edukacja seksualna w pigułce” (2014), Warszawskie Dni Promocji Zdrowia (2016). W ramach konferencji poruszamy różne zagadnienia z zakresu Zdrowia Publicznego;
  • udział bierny i czynny w konferencjach naukowych oraz inicjatywach edukacyjnych;
  • promocja zdrowia w przedszkolach oraz szkołach poprzez szeroką ofertę warsztatów prozdrowotnych;
  • badania naukowe oraz publikacje artykułów naukowych w punktowanych czasopismach.

Przede wszystkim jednak, spotykamy się by zdobywać wiedzę i doświadczenie, by dyskutować i poszukiwać rozwiązań problemów zdrowia publicznego oraz by realizować swoje pasje.
 
Więcej informacji można przeczytać w artykule: Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego. Sekcja Promocja Zdrowia, Nina Karp, Medycyna Dydaktyka Wychowanie (2) 2013, http://mdw.wum.edu.pl/2-2013

Kontakt:
skn

Do naszych opiekunów należą:
- dr hab. Dominik Olejniczak
- dr Aneta Duda-Zalewska

Zakład Zdrowia Publicznego
ul. J. Nielubowicza 5
02-097 Warszawa
Tel.: (22) 599 21 80
Strona Internetowa Koła: www.sknzp.wum.edu.pl
facebook: SKN Zdrowia Publicznego - Promocja Zdrowia
e-mail: sknzp@wum.edu.pl